Grand Hotel
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:01
Ale pan Preysing rovnìž
bere ohled na jistotu...

:57:04
Mluvil jste celý den. Jste už ochraptìlý.
:57:07
Dobrou noc, Preysingu.
:57:09
Rozhodli jste se proti fúzi?
:57:12
- Ano.
- Rušíte úmluvu?

:57:15
Ano.
:57:16
- Vᚠkabát, pane.
- Dìkuji.

:57:25
- Pomohu vám.
- Dìkuji.

:57:31
Preysingu, doufám, že se zmátoøíte.
:57:34
Je nám líto, že se vám teï nedaøí.
:57:38
- Jdete na veèeøi?
- Ne, bìžím na vlak.

:57:43
Takže vy konèíte s vyjednáváním.
:57:47
Ano.
:57:48
Ale nemyslete si, že jsem takový hlupák,
:57:51
abych nemìl co øíct o Manchesteru.
:57:55
Cože? Manchesteru?
:57:57
Ne. Jednání je u konce.
Dobrou noc, pánové.

:58:00
Pokud máte nìjakou konkrétní
informaci z Manchesteru, mohli bychom...

:58:05
Mám tu èest vám oznámit,
že došlo k uzavøení smlouvy...

:58:09
mezi Manchester Cotton Company...
:58:11
a mou firmou.
:58:15
Žertujete? Za tìchto okolností...
:58:19
- Kde máte tu smlouvu?
- Myslel jsem, že je konec.

:58:21
Tyto okolnosti mìní celou situaci.
:58:24
Ano, ale za tìchto okolností
nemusíme chtít podepsat.

:58:27
No tak, obchod je obchod.
Tady se podepíšu já.

:58:31
A vy se podepište tady, Preysingu.
:58:34
Mìli bychom otevøít láhev vína.
:58:37
Dobrou noc.
Za týden domluvíme podrobnosti.

:58:40
- Tak za týden.
- Pojïme.

:58:42
Dobrou noc, Preysingu. Vy liško podšitá.
:58:46
- Dr. Waitzi.
- Ano?

:58:48
Pøijdu zítra do vaší kanceláøe.
:58:57
Necháte mì mluvit do ochraptìní,
:58:59
a pøitom máte v rukávu
kontrakt s Manchesterem. Proè?


náhled.
hledat.