It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:06:03
Vozaèu! Hoæete li da sklonite
one novine? Hoæu da sednem.

:06:17
Hej, saèekaj!
:06:21
Šta to radiš?
:06:24
Zašto ih bacaš napolje te novine?
:06:26
Novine? Duga je to prièa, prijatelju moj.
:06:30
Nikad mi se nije sviðalo
da sedim na novinama.

:06:32
Probao sam jednom i svi naslovi
su mi ostali na belim pantalonama.

:06:35
Stvarno se desilo. Niko nije
tog dana kupio novine.

:06:39
Išli su za mnom i èitali vesti
sa moje zadnjice.

:06:43
Veseljak. Treba tebi dati po nosu.
:06:49
Slušaj ortak, možda se tebi ne
sviða moj nos, ali meni se sviða.

:06:53
Uvek ga nosim sa sobom
:06:55
ako neko hoæe da ga mlati,
može do pokuša.

:06:58
Je li?
:07:02
Sjajan odgovor. Što se ja
toga nisam setio?

:07:05
Ovaj razgovor bi mogao da potraje.
:07:08
Je li?
:07:09
Ako tako nastaviš,
nigde neæemo stiæi.

:07:12
Je li?
:07:14
Sredio si me.
:07:25
Izvinite, ali to na èemu
sedite je moje.

:07:30
Molim?
:07:32
Slušajte, vodio sam tešku bitku
za to sedište.

:07:34
Isto važi i za vas. Brišite.
:07:38
Vozaèu, da li su mesta rezervisana?
:07:41
- Ne. Ko prvi doðe, njegovo je.
- Hvala.

:07:44
Sedišta su za dve osobe, zar ne?
:07:47
Možda jesu, možda nisu.
:07:49
Hvala.
:07:52
Pomerite se.
:07:56
"Možda jesu".

prev.
next.