It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:13:02
Izvinite.
:13:04
Glupo, zar ne?
:13:07
Gde su svi otišli?
:13:13
Hvala vam puno.
:13:16
- U Džeksonvilu smo, zar ne?
- Da.

:13:21
Glupo od mene.
:13:24
Zašto me niste odgurnuli?
:13:27
Nisam hteo da vas budim.
Lepi ste kad spavate.

:13:32
Hoæemo li na doruèak?
:13:34
Ne, hvala. Idem u hotel Vindzor.
:13:39
Vindzor? Neæete stiæi.
Kreæemo za pola sata.

:13:43
Saèekaæe me.
:13:47
Zakasniæu nekoliko minuta.
Saèekajte me.

:13:51
Je li?
:13:54
Da.
:14:15
Gde je autobus za Njujork?
:14:17
Otišao je pre 20 minuta.
:14:19
Pa to je smešno. Bila sam u tom
autobusu. Rekla sam da saèekaju.

:14:23
Žao mi je gospoðice. Otišao je.
:14:26
Dobro jutro. Seæate me se?
Ne meni ste noæas spavali.

:14:32
Èini mi se da sam vam veæ zahvalila.
:14:34
Kada kreæe sledeæi autobus?
:14:36
U 20:00.
:14:37
U 20:00? To je za 12 sati.
:14:41
Žao mi je.
:14:43
U èemu je problem? Zar vas
stari pokvarenjaci neæe èekati?

:14:46
Zašto se uzbuðujete?
I vi ste propustili autobus.

:14:48
Da, i ja sam ga propustio.
:14:51
Nemojte mi reæi da ste to
uradili zbog mene.

:14:55
Nadam se da razumete da je ono
što se noæas desilo...

:14:59
Mladiæu, ne treba da brinete za mene.

prev.
next.