It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:14:15
Gde je autobus za Njujork?
:14:17
Otišao je pre 20 minuta.
:14:19
Pa to je smešno. Bila sam u tom
autobusu. Rekla sam da saèekaju.

:14:23
Žao mi je gospoðice. Otišao je.
:14:26
Dobro jutro. Seæate me se?
Ne meni ste noæas spavali.

:14:32
Èini mi se da sam vam veæ zahvalila.
:14:34
Kada kreæe sledeæi autobus?
:14:36
U 20:00.
:14:37
U 20:00? To je za 12 sati.
:14:41
Žao mi je.
:14:43
U èemu je problem? Zar vas
stari pokvarenjaci neæe èekati?

:14:46
Zašto se uzbuðujete?
I vi ste propustili autobus.

:14:48
Da, i ja sam ga propustio.
:14:51
Nemojte mi reæi da ste to
uradili zbog mene.

:14:55
Nadam se da razumete da je ono
što se noæas desilo...

:14:59
Mladiæu, ne treba da brinete za mene.
:15:01
Mogu ja sama da brinem o sebi.
:15:03
Nekako vam loše ide.
Evo vaše karte.

:15:07
Moja karta?
:15:09
Našao sam je na sedištu.
:15:14
Hvala. Sigurno mi je ispala iz tašne.
:15:20
Nikada neæe uspeti, gðice Endrjuz.
:15:23
- O èemu prièate?
- Neæete uspeti.

:15:27
Otac æe vas zaustaviti pre nego što
stignete na pola puta do Njujorka.

:15:31
Mora da ste me pomešali sa nekim.
:15:34
Jako smešno. Sve o tome je preko
cele naslovne strane.

:15:37
ELEN ENDRJUZ POBEGLA OD OCA
:15:41
Oduvek sam želeo da znam
:15:43
kakva devojka bi se udala za
tipa poput Kinga Vestlija.

:15:46
Poslušajte me. Prvim sledeæim
autobusom se vratite u Majami.

:15:52
Nisam tražila savet od vas.
:15:55
Niste, tako je.
:15:58
Neæete valjda da obavestite mog oca?

prev.
next.