It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:15:01
Mogu ja sama da brinem o sebi.
:15:03
Nekako vam loše ide.
Evo vaše karte.

:15:07
Moja karta?
:15:09
Našao sam je na sedištu.
:15:14
Hvala. Sigurno mi je ispala iz tašne.
:15:20
Nikada neæe uspeti, gðice Endrjuz.
:15:23
- O èemu prièate?
- Neæete uspeti.

:15:27
Otac æe vas zaustaviti pre nego što
stignete na pola puta do Njujorka.

:15:31
Mora da ste me pomešali sa nekim.
:15:34
Jako smešno. Sve o tome je preko
cele naslovne strane.

:15:37
ELEN ENDRJUZ POBEGLA OD OCA
:15:41
Oduvek sam želeo da znam
:15:43
kakva devojka bi se udala za
tipa poput Kinga Vestlija.

:15:46
Poslušajte me. Prvim sledeæim
autobusom se vratite u Majami.

:15:52
Nisam tražila savet od vas.
:15:55
Niste, tako je.
:15:58
Neæete valjda da obavestite mog oca?
:16:00
Zašto bih?
:16:03
Verovatno biste dobili novac od njega.
:16:05
Nisam o tome razmišljao.
:16:06
Ako mi obeæate da me neæete odati,
platiæu vam koliko bi i on.

:16:10
Ništa neæete dobiti ako me odate.
:16:12
Nadoknadiæu vam vaš trud.
:16:14
Moram da stignem do Njujorka
bez zaustavljanja.

:16:16
Vrlo mi je važno.
:16:18
Platila bih vam odmah,
:16:20
ali sve što sam imala kada sam
skoèila sa jahte bio je sat.

:16:22
Morala sam da ga založim da bih
nabavila ovu odeæu.

:16:24
Daæu vam adresu. Možete
me naæi u Njujorku.

:16:28
Nema potrebe.
:16:32
Vi ste samo razmaženo derle bogatog oca.
Jedini naèin da nešto dobijete je da to kupite.

:16:36
U frci ste, a jedino na šta mislite je novac.
Na njega uvek možete raèunati, zar ne?

:16:41
Jeste li nekada èuli za
reè "saoseæanje"?

:16:43
Ne, niste.
:16:45
Nikada vam se ne bi desilo da kažete,
:16:46
"molim vas, gospodine, u nevolji sam.
Pomozite mi."

:16:49
Pala bi vam kruna sa glave.
:16:51
Reæi æu vam nešto što æe
vas umiriti.

:16:54
Ne morate da brinete zbog mene.
:16:56
Ne zanima me vaš novac
i vaši problemi.

:16:58
Vi, King Vestli, vaš otac.
Vi ste za mene gomila snobova.


prev.
next.