It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:16:00
Zašto bih?
:16:03
Verovatno biste dobili novac od njega.
:16:05
Nisam o tome razmišljao.
:16:06
Ako mi obeæate da me neæete odati,
platiæu vam koliko bi i on.

:16:10
Ništa neæete dobiti ako me odate.
:16:12
Nadoknadiæu vam vaš trud.
:16:14
Moram da stignem do Njujorka
bez zaustavljanja.

:16:16
Vrlo mi je važno.
:16:18
Platila bih vam odmah,
:16:20
ali sve što sam imala kada sam
skoèila sa jahte bio je sat.

:16:22
Morala sam da ga založim da bih
nabavila ovu odeæu.

:16:24
Daæu vam adresu. Možete
me naæi u Njujorku.

:16:28
Nema potrebe.
:16:32
Vi ste samo razmaženo derle bogatog oca.
Jedini naèin da nešto dobijete je da to kupite.

:16:36
U frci ste, a jedino na šta mislite je novac.
Na njega uvek možete raèunati, zar ne?

:16:41
Jeste li nekada èuli za
reè "saoseæanje"?

:16:43
Ne, niste.
:16:45
Nikada vam se ne bi desilo da kažete,
:16:46
"molim vas, gospodine, u nevolji sam.
Pomozite mi."

:16:49
Pala bi vam kruna sa glave.
:16:51
Reæi æu vam nešto što æe
vas umiriti.

:16:54
Ne morate da brinete zbog mene.
:16:56
Ne zanima me vaš novac
i vaši problemi.

:16:58
Vi, King Vestli, vaš otac.
Vi ste za mene gomila snobova.

:17:08
Mogu li da pošaljem telegram?
:17:10
Dobro sam, hvala. Kako ste vi?
:17:16
"Za Džoa Gordona,
"Njujork mejl", Njujork.

:17:20
"Upravo mi je u krila pala
najveæa svota novca ove godine.

:17:24
"Znam gde se nalazi Elen Endrjuz."
Stvarno znate?

:17:28
Nastavite. Pošaljite telegram.
:17:30
"Da li bi voleo da dobiješ prièu?
Ti veliko bure...

:17:35
Kaše.
:17:36
"Bure kaše. Pa, probaj i dobiæeš.
:17:38
"Još uvek važi da neæu više ni red
napisati za tvoje novine.

:17:42
"Jesi li pobesneo? Piter Vorn."
:17:44
To je 2,6 dolara.
:17:46
- Pošaljite na njegov raèun.
- Na njegov?

:17:48
Na njegov.
:17:55
Autobus za Savanu, Èariston,
Kolumbiju, Grinsboro, Rièmond

:17:59
Vašington, Baltimor,
Filadelfiju, Njujork polazi.


prev.
next.