It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:17:08
Mogu li da pošaljem telegram?
:17:10
Dobro sam, hvala. Kako ste vi?
:17:16
"Za Džoa Gordona,
"Njujork mejl", Njujork.

:17:20
"Upravo mi je u krila pala
najveæa svota novca ove godine.

:17:24
"Znam gde se nalazi Elen Endrjuz."
Stvarno znate?

:17:28
Nastavite. Pošaljite telegram.
:17:30
"Da li bi voleo da dobiješ prièu?
Ti veliko bure...

:17:35
Kaše.
:17:36
"Bure kaše. Pa, probaj i dobiæeš.
:17:38
"Još uvek važi da neæu više ni red
napisati za tvoje novine.

:17:42
"Jesi li pobesneo? Piter Vorn."
:17:44
To je 2,6 dolara.
:17:46
- Pošaljite na njegov raèun.
- Na njegov?

:17:48
Na njegov.
:17:55
Autobus za Savanu, Èariston,
Kolumbiju, Grinsboro, Rièmond

:17:59
Vašington, Baltimor,
Filadelfiju, Njujork polazi.

:18:29
Zdravo, seko. Sama si? Ja sam Šejpli.
Bolje da se upoznamo. Dug je put.

:18:34
Postane zamoran. Posebno
za nekoga kao što si ti.

:18:37
Izgledaš kao neko sa pedigreom.
:18:39
Baš tako. Odmah to primetim.
:18:43
Veruj ti meni. Pitaj koga hoæeš.
Svi æe ti reæi.

:18:47
Šejpli uvek zna kako da ih pokupi.
:18:49
Zovem se Šejpli.
:18:52
Bobro si uradila što si sela do mene.
:18:54
Meðu nama, veæina ovih koje vidiš
:18:56
nemaju šta da pišu
kuæi svojim ženama.

:18:58
Moraš da budeš jako obazriva.

prev.
next.