It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:22:01
Izgleda da do jutra neæemo moæi
da proðemo.

:22:03
Ako neko od putnika želi
mesto za spavanje

:22:06
postoji auto-kamp.
:22:09
- Gde?
- Onamo. Vidite ona svetla?

:22:12
Dajkov auto-kamp.
:22:13
Hvala. Hej, derište.
:22:16
Da li se to meni obraæate?
:22:18
Da. Hajde. Ovde se ostajemo noæas.
:22:35
Hej! Hajde sve je sreðeno.
:22:49
Dobro veèe. Nadam se da æete
se vi i vaš muž lepo odmoriti.

:23:01
Hajde. Ostaæete napolju celu noæ?
:23:26
Da, to je poklon.
:23:30
Upravo sam saznala neprijatnu vest
da ste se predstavili kao moj muž.

:23:35
Da. Zaboravih da ti kažem.
Prijavio sam nas kao braèni par.

:23:39
Jeste?
:23:42
Šta sad treba da uradim?
Da skaèem od radosti?

:23:45
Možda bi mogla da mi zahvališ.
:23:49
Vaš egoizam je apsolutno kolosalan.
:23:53
Da, to nije loše. A kakav je tvoj?

prev.
next.