It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:21:00
Hvala.
:21:01
Navali narode. Cigare, cigarete,
žvake, slatkiši, èasopisi.

:21:06
Momèe.
:21:09
- Izvolite.
- Kutiju èokolade, molim vas.

:21:11
- Ne treba. Ne želi ona to.
- Ali...

:21:14
- Naravno da želim. Kako to mislite?
- Gubi se.

:21:17
Baš imate hrabrosti. Momèe!
:21:22
Dolar i 60 centi.
:21:24
Sinoæ ste imali 4 dolara.
:21:27
Kako mislite da stignete do Njujorka.
:21:29
To se vas ne tièe.
:21:31
Od sada ste na mom budžetu.
:21:34
- Samo malo. Ne možete...
- Umukni.

:21:58
- U èemu je problem?
- Voda je odnela most.

:22:01
Izgleda da do jutra neæemo moæi
da proðemo.

:22:03
Ako neko od putnika želi
mesto za spavanje

:22:06
postoji auto-kamp.
:22:09
- Gde?
- Onamo. Vidite ona svetla?

:22:12
Dajkov auto-kamp.
:22:13
Hvala. Hej, derište.
:22:16
Da li se to meni obraæate?
:22:18
Da. Hajde. Ovde se ostajemo noæas.
:22:35
Hej! Hajde sve je sreðeno.
:22:49
Dobro veèe. Nadam se da æete
se vi i vaš muž lepo odmoriti.


prev.
next.