It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:20:01
Voleo bih da sednem pored
svoje žene, ako nemaš ništa protiv.

:20:05
- Vaše žene?
- Da.

:20:07
Hajde.
:20:09
Da, naravno. Izvinite.
Znate, ja sam...

:20:12
Izvinite, gospoðo. Samo sam hteo
da stvari uèinim prijatnijim.

:20:16
Izvinite, ja...
:20:17
Nisam ništa mislio.
:20:21
- Nema ljutnje?
- Nema.

:20:29
Ako obeæate da mi neæete otkinuti glavu,
zahvalila bih vam se.

:20:33
Zaboravite. Nisam to uradio zbog vas.
Nervirao me je njegov glas.

:20:43
Šta ste radili ceo dan?
:20:45
Trèala sam od ulaza do ulaza.
Pokušavala sam da se sklonim od kiše.

:20:52
Odeæa vam je skroz mokra.
:20:56
Evo.
:20:58
Bespomoæni ste kao beba.
:21:00
Hvala.
:21:01
Navali narode. Cigare, cigarete,
žvake, slatkiši, èasopisi.

:21:06
Momèe.
:21:09
- Izvolite.
- Kutiju èokolade, molim vas.

:21:11
- Ne treba. Ne želi ona to.
- Ali...

:21:14
- Naravno da želim. Kako to mislite?
- Gubi se.

:21:17
Baš imate hrabrosti. Momèe!
:21:22
Dolar i 60 centi.
:21:24
Sinoæ ste imali 4 dolara.
:21:27
Kako mislite da stignete do Njujorka.
:21:29
To se vas ne tièe.
:21:31
Od sada ste na mom budžetu.
:21:34
- Samo malo. Ne možete...
- Umukni.

:21:58
- U èemu je problem?
- Voda je odnela most.


prev.
next.