It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:29:26
Skini te stvari sa jerihonskog zida.
:29:28
Izvinite.
:29:55
Usput, kako se zovete?
:29:59
Molim?
:30:01
Ko ste vi?
:30:03
Ko, ja?
:30:05
Ja sam pas koji zavija u noæi.
:30:08
Ja sam jutarnji vetar koji miluje
tvoje lepo lice.

:30:13
Imate ime, zar ne?
:30:15
Da, imam ga. Piter Vorn.
:30:18
Piter Vorn.
:30:21
Ne sviða mi se.
:30:23
Nemoj da brineš. Vratiæeš
mi ga ujutru.

:30:29
Drago mi je, g. Vorn.
:30:31
Zadovoljstvo je moje, gðo Vorn.
:30:54
- Još jedna poruka, gospodine.
- Šta je? Šta je?

:30:56
Iz Èaristona je. "Proveravamo sve
vozove koji putuju na sever.

:30:59
"Angažovano 20 operativaca koji
nadgledaju autoputeve.


prev.
next.