It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:30:01
Ko ste vi?
:30:03
Ko, ja?
:30:05
Ja sam pas koji zavija u noæi.
:30:08
Ja sam jutarnji vetar koji miluje
tvoje lepo lice.

:30:13
Imate ime, zar ne?
:30:15
Da, imam ga. Piter Vorn.
:30:18
Piter Vorn.
:30:21
Ne sviða mi se.
:30:23
Nemoj da brineš. Vratiæeš
mi ga ujutru.

:30:29
Drago mi je, g. Vorn.
:30:31
Zadovoljstvo je moje, gðo Vorn.
:30:54
- Još jedna poruka, gospodine.
- Šta je? Šta je?

:30:56
Iz Èaristona je. "Proveravamo sve
vozove koji putuju na sever.

:30:59
"Angažovano 20 operativaca koji
nadgledaju autoputeve.

:31:02
"Ni traga od nje. Nastavljamo
da dajemo sve od sebe."

:31:05
U potpisu, detektivska agencija
Lovington, Èariston.

:31:07
Isto je kao i ostala.
:31:09
- Da, gospodine. - Rekao
sam da žurim u Njujork.

:31:12
Zašto se ovako vuèemo?
:31:15
- U redu, nagazi.
- Razumem, gospodine.

:31:17
Nadam se da je dobro.
:31:18
Dobro? Naravno da je dobro.
Šta bi moglo da joj se desi?

:31:23
- Ništa, gospodine.
- Onda umukni.

:31:53
Hej, gospodine.

prev.
next.