It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:31:02
"Ni traga od nje. Nastavljamo
da dajemo sve od sebe."

:31:05
U potpisu, detektivska agencija
Lovington, Èariston.

:31:07
Isto je kao i ostala.
:31:09
- Da, gospodine. - Rekao
sam da žurim u Njujork.

:31:12
Zašto se ovako vuèemo?
:31:15
- U redu, nagazi.
- Razumem, gospodine.

:31:17
Nadam se da je dobro.
:31:18
Dobro? Naravno da je dobro.
Šta bi moglo da joj se desi?

:31:23
- Ništa, gospodine.
- Onda umukni.

:31:53
Hej, gospodine.
:32:00
Šta je bilo? Još nisi ustala?
:32:03
- Koliko je sati?
- Osam. Evo.

:32:06
Šta je ovo? Èetkica za zube, hvala.
:32:09
Moja haljina, ispeglali ste je.
:32:12
Hajde. Doruèak æe biti spreman uskoro.
:32:14
Baš si divan. Gde si je ispeglao?
:32:16
Brojim do deset. Ako ne ustaneš
:32:19
lièno æu te izvuæi.
:32:21
- 1, 2, 3, 4, 5...
- Mislim da bi to i uradio!

:32:24
Ustajem! Ustajem!
:32:28
Tuš je iza druge barake.
:32:32
Napolju?
:32:34
Sve najbolje kuæe imaju tuš napolju.
:32:39
Ne mogu ovako da izaðem.
:32:41
Kako? - Ovako. Bez ogrtaèa.
:32:44
Uzmi moj.
:32:47
Hvala.
:32:49
Saèekaj, nisam ja kriva.
:32:52
- Evo ti moje papuèe.
- Hvala.

:32:57
Gde si rekao da je tuš?

prev.
next.