It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:32:00
Šta je bilo? Još nisi ustala?
:32:03
- Koliko je sati?
- Osam. Evo.

:32:06
Šta je ovo? Èetkica za zube, hvala.
:32:09
Moja haljina, ispeglali ste je.
:32:12
Hajde. Doruèak æe biti spreman uskoro.
:32:14
Baš si divan. Gde si je ispeglao?
:32:16
Brojim do deset. Ako ne ustaneš
:32:19
lièno æu te izvuæi.
:32:21
- 1, 2, 3, 4, 5...
- Mislim da bi to i uradio!

:32:24
Ustajem! Ustajem!
:32:28
Tuš je iza druge barake.
:32:32
Napolju?
:32:34
Sve najbolje kuæe imaju tuš napolju.
:32:39
Ne mogu ovako da izaðem.
:32:41
Kako? - Ovako. Bez ogrtaèa.
:32:44
Uzmi moj.
:32:47
Hvala.
:32:49
Saèekaj, nisam ja kriva.
:32:52
- Evo ti moje papuèe.
- Hvala.

:32:57
Gde si rekao da je tuš?
:33:00
Evo ti peškir.
:33:02
Hvala.
:33:05
Baš si mršava, zar ne?
:33:07
Gde je tuš?
:33:09
Kosa ti je tako lepa.
Ne bi trebalo nikad da je èešljaš.

:33:11
Sama æu naæi.
:33:44
Jesu li ovde tuševi?
:33:46
Nisu na drugom mestu.
:33:48
Hvala.
:33:54
Zar èovek ne može da
ima malo privatnosti?


prev.
next.