It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:34:01
Ako hoæete da se tuširate,
stanite u red.

:34:14
Hej, seko. Seæaš li me se, Šejpli?
:34:17
Žao mi je zbog onog sinoæ.
:34:19
Nisam znao da si udata.
Trebalo je da mi kažeš.

:34:31
Najzad si stigla.
:34:33
Upoznala sam zanimljive
žene kod tuša.

:34:36
Æaskale smo o svemu i svaèemu.
Znaš, vreme proleti.

:34:43
Hajde, sedi.
:34:46
Pržena jaja.
:34:49
Jaje. Jedno jaje. Jedna krofna,
crna kafa. To ti je do ruèka.

:34:54
Imaš li neke žalbe?
:34:55
Ne. Ne žalim se.
:34:57
Dobila bi šlag za kafu, ali bih
onda morao da kupim pola litra.

:35:00
Ne moraš da mi se izvinjavaš.
:35:02
Nemaš pojma koliko cenim sve ovo.
:35:05
Šta te èini tako odvratno
vedrom jutros?

:35:07
Sigurno proleæe.
:35:09
Mislio sam da ti je "veruj ti meni"
isprièao još neku bljutavu prièu.

:35:12
Ne. Izvinio se za ono sinoæ. Rekao
je da nije znao da smo venèani.

:35:16
To samo pokazuje kako
èovek može da se prevari.

:35:21
- Hoæeš li krofnu?
- Hvala.

:35:25
Ti misliš da je sve ovo glupo?
:35:28
Bežanje i sve ostalo.
:35:29
Ne. To èini prièu dobrom.
:35:30
Misliš tako. Misliš da sam
budala i razmaženo derle.

:35:33
Možda i jesam. Sa druge strane,
ja ne vidim zašto to misliš.

:35:37
Razmažene osobe su navikle
da teraju svoje.

:35:39
Ja nisam. Naprotiv.
:35:41
Uvek su mi prièali šta da radim, kako
da radim, kad i sa kim.

:35:45
Možeš li da veruješ da je ovo prvi
put da sam nasamo sa muškarcem?

:35:49
Aha.
:35:50
Èudo je da nemam napad panike.
:35:53
Dobro ti ide.
:35:54
Hvala.
:35:57
Dadilje, guvernante, èak
i telohranitelji. Bilo je zabavno.


prev.
next.