It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:35:00
Ne moraš da mi se izvinjavaš.
:35:02
Nemaš pojma koliko cenim sve ovo.
:35:05
Šta te èini tako odvratno
vedrom jutros?

:35:07
Sigurno proleæe.
:35:09
Mislio sam da ti je "veruj ti meni"
isprièao još neku bljutavu prièu.

:35:12
Ne. Izvinio se za ono sinoæ. Rekao
je da nije znao da smo venèani.

:35:16
To samo pokazuje kako
èovek može da se prevari.

:35:21
- Hoæeš li krofnu?
- Hvala.

:35:25
Ti misliš da je sve ovo glupo?
:35:28
Bežanje i sve ostalo.
:35:29
Ne. To èini prièu dobrom.
:35:30
Misliš tako. Misliš da sam
budala i razmaženo derle.

:35:33
Možda i jesam. Sa druge strane,
ja ne vidim zašto to misliš.

:35:37
Razmažene osobe su navikle
da teraju svoje.

:35:39
Ja nisam. Naprotiv.
:35:41
Uvek su mi prièali šta da radim, kako
da radim, kad i sa kim.

:35:45
Možeš li da veruješ da je ovo prvi
put da sam nasamo sa muškarcem?

:35:49
Aha.
:35:50
Èudo je da nemam napad panike.
:35:53
Dobro ti ide.
:35:54
Hvala.
:35:57
Dadilje, guvernante, èak
i telohranitelji. Bilo je zabavno.

:36:03
Utešno je što nikad
nisi bila usamljena.

:36:06
Bilo je trenutaka. To je bila igra,
pobeæi oèevim detektivima.

:36:11
Jednom sam uspela. Otišla sam
u kupovinu bez obezbeðenja.

:36:15
BIlo je sjajno. Oseæala
sam se tako razvratnom.

:36:18
Nije dugo potrajalo.
Našli su me u prodavnici.

:36:20
Bila sam tako ljuta, istrèala sam na
zadnji izlaz i uskoèila u prvi auto.

:36:24
Pogodi ko je bio u njemu?
:36:26
Deda Mraz?
:36:28
Gandi?
:36:29
King Vestli je bio u njima.
:36:31
- I tako si ga upoznala?
- Da.

:36:34
Vozili smo se celo popodne.
Otac je pomahnitao.

:36:41
Gde si nauèila da umaèeš?
:36:44
Nemoj da poèneš da prièaš
da ne bi trebalo da umaèem.

:36:47
Naravno da treba.
Samo što ne umeš.

:36:49
Umakanje je umetnost. Nemoj toliko
dugo da kvasiš. Zamoèiš i pravo u usta.

:36:54
Ako ostaviš predugo,
omekša i otpadne.

:36:57
Sve je u oseæaju za vreme.
Napisaæu knjigu o tome.


prev.
next.