It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:37:00
Hvala, profesore.
:37:01
Dvadeset miliona, a ne znaš
da umaèeš.

:37:05
Zamenila sam mesta sa
æerkom vodoinstalatera.

:37:08
Otkud znam ko ste vi?
Nikad vas ranije nisam video.

:37:12
Ne možete samo tako da uznemiravate
stanare. Nema takve devojke ovde.

:37:16
Kako da znam da ste detektivi?
:37:20
Pokaži mu ovlašæenje, Mek.
:37:23
Detektivi.
:37:25
Otac ih je poslao.
Piter, šta da radim?

:37:28
Da iskoèim kroz prozor.
Neæe me videti.

:37:31
Razbaruši kosu.
:37:32
Spusti kosu preko lica i
otkopèaj dugmad.

:37:36
Dobio sam pismo od tetka Bele
prošle nedelje.

:37:39
Kaže da nam neæe oprostiti
ako ne svratimo.

:37:42
O èemu prièaš?
:37:44
Dobiæe bebu sledeæeg meseca.
Želi da doðemo.

:37:48
Videla je tvoju sestru na ulici
pre neki dan. Kaže da odlièno izgleda.

:37:54
Uðite.
:37:56
Nadam se da æe dobiti sina, a ti?
:37:58
Baba kaže da æe biti devojèica.
Godinama nije pogrešila.

:38:03
Neki èovek hoæe da te vidi, dušo.
:38:05
Koga, mene? Mene hoæete da vidite?
:38:06
Kako se zovete?
:38:08
- Meni se obraæate?
- Da, kako se zovete?

:38:11
Samo malo. Razgovarate
sa mojom ženom.

:38:14
Zašto ste došli? Šta hoæete?
:38:17
- Tražimo nekoga.
- U redu, ali nemojte da dosaðujete ovde.

:38:20
Ovo je javni parking.
:38:22
Imam pravo de te tresnem.
:38:23
- Polako.
- Ovi ljudi su detektivi.

:38:26
Neka je i cela policijska stanica.
:38:28
Ne mogu da upadaju ovde
i ispituju moju ženu.

:38:30
Ne uzbuðuj se.
Postavio je prosto pitanje.

:38:33
Je li? Koliko puta sam ti
rekao da se ne mešaš?

:38:37
Ne moraš da se nerviraš!
:38:41
Kao i uvek. Kad god pokušam
da te zaštitim.

:38:42
Kao na onoj igranci, kad ti
se nabacivao onaj veliki Šveðanin.

:38:46
Nije. Rekla sam ti milion puta.
:38:48
Jurio te je preko celog
podijuma za igru.

:38:51
Nije. Ti si bio pijan.
:38:52
Gluposti! Ista si kao tvoj otac.
:38:54
Jednom æerka vodoinstalatera,
uvek æerka vodoinstalatera.

:38:57
U tvojoj porodici niko
nikad nije imao mozga!

:38:59
Piter Vorn, otišao si predaleko.

prev.
next.