It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:38:03
Neki èovek hoæe da te vidi, dušo.
:38:05
Koga, mene? Mene hoæete da vidite?
:38:06
Kako se zovete?
:38:08
- Meni se obraæate?
- Da, kako se zovete?

:38:11
Samo malo. Razgovarate
sa mojom ženom.

:38:14
Zašto ste došli? Šta hoæete?
:38:17
- Tražimo nekoga.
- U redu, ali nemojte da dosaðujete ovde.

:38:20
Ovo je javni parking.
:38:22
Imam pravo de te tresnem.
:38:23
- Polako.
- Ovi ljudi su detektivi.

:38:26
Neka je i cela policijska stanica.
:38:28
Ne mogu da upadaju ovde
i ispituju moju ženu.

:38:30
Ne uzbuðuj se.
Postavio je prosto pitanje.

:38:33
Je li? Koliko puta sam ti
rekao da se ne mešaš?

:38:37
Ne moraš da se nerviraš!
:38:41
Kao i uvek. Kad god pokušam
da te zaštitim.

:38:42
Kao na onoj igranci, kad ti
se nabacivao onaj veliki Šveðanin.

:38:46
Nije. Rekla sam ti milion puta.
:38:48
Jurio te je preko celog
podijuma za igru.

:38:51
Nije. Ti si bio pijan.
:38:52
Gluposti! Ista si kao tvoj otac.
:38:54
Jednom æerka vodoinstalatera,
uvek æerka vodoinstalatera.

:38:57
U tvojoj porodici niko
nikad nije imao mozga!

:38:59
Piter Vorn, otišao si predaleko.
:39:01
- Umukni!
- Vidite šta ste uradili.?

:39:04
Izvinite, ali moramo
sve da proverimo.

:39:07
Tražimo devojku koja se
zove Elen Endrjuz.

:39:10
Znate, æerku onog bogataša.
:39:12
Šteta što ne tražite
æerku vodoinstalatera.

:39:14
Prekini sa tim dranjem!
:39:16
Rekao sam vam da je ovde
fini braèni par.

:39:32
Nisi bila loša.
:39:34
- Pametna si.
- Ni ti nisi loš.

:39:37
Možemo da osnujemo firmu.
:39:39
Ako postane gadno,
izvodiæemo predstave.

:39:42
Zvali bismo se "Velika varka".
:39:44
Šta kažeš na "Pepeljugu" ili
"Vruæa ljubavna prièa".

:39:46
Ne, ljigavo je.
:39:48
Ja volim ljigave stvari.
:39:50
Prestani da se dereš!
:39:53
Autobus polazi za pet minuta.
:39:54
- Šta?
- Autobus polazi za pet minuta.

:39:56
Zaboga, još se nismo spakovali.

prev.
next.