It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:43:44
Mogu li ja treæu.
:44:42
- Neka svi ostanu na svojim mestima.
- Zahvali èoveku u moje ime.

:44:46
Ovo je prvi udoban položaj
u kome sam bila cele noæi.

:44:56
Mama! Šta ti je? Upomoæ!
:44:59
Nešto joj se dogodilo.

prev.
next.