It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:44:42
- Neka svi ostanu na svojim mestima.
- Zahvali èoveku u moje ime.

:44:46
Ovo je prvi udoban položaj
u kome sam bila cele noæi.

:44:56
Mama! Šta ti je? Upomoæ!
:44:59
Nešto joj se dogodilo.
:45:00
Pogledajte kako je bleda.
:45:10
Pustite je da se oporavi.
:45:12
Ne brini. Biæe ona dobro.
:45:16
Nismo ništa jeli od juèe.
:45:20
Zar nemate novac?
:45:22
Mama je sve dala za karte.
Nismo znali da æe toliko koštati.

:45:28
Nije ni trebalo da poðemo.
:45:30
Ali, mama je rekla da
je èeka posao u Njujorku

:45:33
i da ga može izgubiti ako ne poðemo.
:45:42
Biæe dobro kad bude nešto pojela.
:45:44
Evo, kupi hranu. Hajde.
:45:48
Ne bi trebalo ovo da uzmem.
Mama æe se ljutiti.

:45:52
Nemoj ni da joj kažeš.
Ne želiš da joj ponovo pozli.

:45:54
Možda æe vama trebati.
:45:56
Hajde.
:45:57
Ja imam milione.

prev.
next.