It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:45:00
Pogledajte kako je bleda.
:45:10
Pustite je da se oporavi.
:45:12
Ne brini. Biæe ona dobro.
:45:16
Nismo ništa jeli od juèe.
:45:20
Zar nemate novac?
:45:22
Mama je sve dala za karte.
Nismo znali da æe toliko koštati.

:45:28
Nije ni trebalo da poðemo.
:45:30
Ali, mama je rekla da
je èeka posao u Njujorku

:45:33
i da ga može izgubiti ako ne poðemo.
:45:42
Biæe dobro kad bude nešto pojela.
:45:44
Evo, kupi hranu. Hajde.
:45:48
Ne bi trebalo ovo da uzmem.
Mama æe se ljutiti.

:45:52
Nemoj ni da joj kažeš.
Ne želiš da joj ponovo pozli.

:45:54
Možda æe vama trebati.
:45:56
Hajde.
:45:57
Ja imam milione.
:46:00
- Hvala.
- Hajde, vrati se.

:46:18
Bolje da pozovemo pomoæ.
:46:20
Idi pa telefoniraj ako hoæeš.
Najbliži grad je 16 km daleko.

:46:25
Hej, ortak. Hoæeš
li da pogledaš moje novine?

:46:29
Kad ovako putuješ, možeš da
izgubiš kontakt sa svetom.

:46:33
Na primer, ta prièa.
:46:37
Kad bih video tu damu,
znaš li šta bih uradio?

:46:39
Ne.
:46:40
Podelio bih taj novac
sa tobom pola-pola.

:46:42
Zašto?
:46:43
Zato što ne verujem u pohlepu.
:46:45
Oni koji tako razmišljaju
uvek ostanu kratkih rukava.

:46:49
Uvek sam tako govorio.
:46:54
Na šta misliš?
:46:55
Nudim ti 5000.

prev.
next.