It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:53:01
O zaboga! Zašto li sam se
uopšte petljao sa tobom?

:53:05
Da sam bio pametan,
sad bih bio u Njujorku.

:53:09
Šta je sa tvojom prièom?
:53:11
Vraæanje udate žene njenom mužu.
:53:17
Ispao sam veliki magarac.
:53:21
U redu. Tvoj krevet je spreman.
:53:24
Izgužvaæe mi se odeæa.
:53:27
- Skini je onda.
- Šta?

:53:28
U redu, nemoj da je skidaš.
Radi šta hoæeš, samo æuti.

:54:02
Postao si neprijatan
u poslednje vreme.

:54:05
Kad god nešto progovorim
ti se ražestiš.

:54:11
Ako ti je sa mnom tako
odvratno možeš da odeš.

:54:16
Možeš da ideš kad god želiš.
:54:19
Niko te ne zadržava.
:54:22
Mogu ja i sama.
:54:30
Piter?
:54:34
Piter!
:54:43
- Šta je bilo?
- Tako sam se uplašila!

:54:45
Šta ti je? Samo sam otišao
da ti naðem nešto za jelo.

:54:49
Znam, ali...
:54:50
Evi ti, jedi.
:54:52
Ne mogu sada.
:54:54
- Zar nisi rekla da si vrlo gladna?
- Bila sam, ali...

:54:56
Ali šta?
:54:57
Uplašila sam se i glad je pobegla...

prev.
next.