It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:52:02
Hvala.
:52:08
Koliko æe ovo još da potraje?
Bole me noge.

:52:24
Ovo izgleda kao najbolje mesto.
:52:27
Neæemo valjda ovde da spavamo?
:52:30
Ne znam za tebe, ali ja
æu se pretvarati da to radim.

:52:33
Piter?
:52:35
Šta je?
:52:36
Strašno sam gladna.
:52:38
Samo ti se èini.
:52:40
Nije tako.
:52:41
Gladna sam i bojim se.
:52:44
Ne možeš da budeš gladna
i da se bojiš u isto vreme.

:52:47
Pa, tako je.
:52:48
Ako se bojiš, glad æe pobeæi iz tebe.
:52:51
Ali ne ako si više gladan
nego što se bojiš.

:52:54
U redu, pobedila si.
Zaboravimo na to.

:52:58
Ne mogu da zaboravim.
Još uvek sam gladna.

:53:01
O zaboga! Zašto li sam se
uopšte petljao sa tobom?

:53:05
Da sam bio pametan,
sad bih bio u Njujorku.

:53:09
Šta je sa tvojom prièom?
:53:11
Vraæanje udate žene njenom mužu.
:53:17
Ispao sam veliki magarac.
:53:21
U redu. Tvoj krevet je spreman.
:53:24
Izgužvaæe mi se odeæa.
:53:27
- Skini je onda.
- Šta?

:53:28
U redu, nemoj da je skidaš.
Radi šta hoæeš, samo æuti.


prev.
next.