It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:01:01
Ti si takav pametnjakoviæ.
Niko ništa ne zna, osim tebe.

1:01:05
Zaustaviæu auto, a neæu
koristiti palac.

1:01:09
Šta æeš da uradiš?
1:01:12
Imam ja svoj sistem.
1:01:32
Hoæeš li sada da mi više veruješ?
1:01:35
Zašto?
1:01:37
Dokazala sam da je
noga moænija od palca.

1:01:42
Zašto se nisi skroz skinula?
Zaustavila bi 40 automobila.

1:01:45
Setiæu se toga kad nam bude
trebalo 40 automobila.

1:01:48
Tek ste se venèali? Lepo.
1:01:52
Da sam ja mlad i ja bih
medeni mesec proveo u stopiranju.

1:02:20
Zar se ne bojite
da æete tako uništiti krajnike?

1:02:22
Krajnike? Ja? Ne.
1:02:25
Ja da uništim krajnike?
1:02:31
U redu, nema veze.
1:02:44
Šta kažete da pregrizemo nešto?
1:02:45
- To bi bilo lepo.
- Hvala, nismo gladni.

1:02:47
Zaljubljeni mladi nikad nisu gladni.
1:02:49
Ne.

prev.
next.