It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:02:20
Zar se ne bojite
da æete tako uništiti krajnike?

1:02:22
Krajnike? Ja? Ne.
1:02:25
Ja da uništim krajnike?
1:02:31
U redu, nema veze.
1:02:44
Šta kažete da pregrizemo nešto?
1:02:45
- To bi bilo lepo.
- Hvala, nismo gladni.

1:02:47
Zaljubljeni mladi nikad nisu gladni.
1:02:49
Ne.
1:03:03
Šta si htela da radiš? Da moliš
tog tipa da ti plati ruèak?

1:03:07
Da. Bez foliranja, gladna sam.
1:03:10
Jedi šargarepu.
1:03:12
Ne.
1:03:14
Pitaæu ga.
1:03:16
Slomiæu ti vrat, ako to uradiš.
1:03:29
Hajdemo odavde. Prošetajmo.
1:03:57
Žao mi je...
1:03:59
U redu je.

prev.
next.