It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:16:01
Zdravo, Agnes.
1:16:03
- Nemoj. Prebiæe te.
- Danima me niko nije prebio.

1:16:06
- Izlazi odavde! Izlazi!
- Slušaj, Džo.

1:16:09
Nemoj ti meni "Džo".
1:16:10
U redu, Džo. Slušaj.
1:16:12
Znaš da si mi se oduvek sviðao.
1:16:13
Kad god sam mogao da
ti pomognem sa dobrom prièom

1:16:16
dolazio sam tebi trèeæi.
Sada imam dobru prièu.

1:16:19
Najveæa prièa ove godine.
1:16:21
- Tvoja je.
- O Endrjuzovoj maloj?

1:16:23
Imam je napisanu. Sve
što mi treba je 1000 dolara.

1:16:26
1000 dolara? Izlazi pre nego što...
1:16:28
Ne ljuti se. Moraš to da uradiš za mene.
1:16:30
Treba mi tih 1000 dolara
i to brzo. I gužvi sam.

1:16:33
Šta æe ti 1000 dolara?
1:16:34
Da srušim zidine Jerihona.
1:16:36
- Šta?
- Nije bitno.

1:16:38
Šta ako ti kažem da æe Elen
Endrjuz poništiti svoj brak?

1:16:40
- Udaæe se za nekog drugog.
- Ti si pijan.

1:16:42
Da li bi takva prièa
vredela 1000 dolara?

1:16:46
- Ako je taèna.
- Imam je, Džo.

1:16:49
- Za koga æe se udati?
- Za mene.

1:16:53
- Za tebe?
- Da.

1:16:55
Sad znam da si pijan. Idem kuæi.
Ne zamaraj me više.

1:16:58
Pobogu! Prestani da budeš
urednik za trenutak.

1:17:01
Dugo se poznajemo.
Sigurno znaš da sam ozbiljan.

1:17:03
Ovo je istina. Upoznao
sam je u autobusu iz Majamija.

1:17:06
Bio sam sa njom sve vreme.
Volim je.

1:17:09
Moraš da mi daš taj novac,
brzo. Vreme protièe.

1:17:11
Èeka me na izlazu iz Filadelfije.
1:17:13
Moram odmah da se vratim.
Ona i ne zna da sam otišao.

1:17:16
Èovek ne može da zaprosi nekoga
bez prebijene pare u džepu.

1:17:20
Kakva prièa. Prilikom
povratka svom mužu...

1:17:24
Tako je.
1:17:27
Daj mi da pogledam.
1:17:36
Rekla sam ti da ne
možeš da mu veruješ. Otišao je.

1:17:39
Ko?
1:17:40
Tip koji je trebalo da ostane
nedelju dana. Otišao je autom.

1:17:44
Ne bismo to znali pre
jutra, da nisam popila lek.

1:17:47
Ustaj. Moramo nešto da uèinimo.
1:17:50
Ništa ne možemo ako je otišao.

prev.
next.