It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:17:01
Dugo se poznajemo.
Sigurno znaš da sam ozbiljan.

1:17:03
Ovo je istina. Upoznao
sam je u autobusu iz Majamija.

1:17:06
Bio sam sa njom sve vreme.
Volim je.

1:17:09
Moraš da mi daš taj novac,
brzo. Vreme protièe.

1:17:11
Èeka me na izlazu iz Filadelfije.
1:17:13
Moram odmah da se vratim.
Ona i ne zna da sam otišao.

1:17:16
Èovek ne može da zaprosi nekoga
bez prebijene pare u džepu.

1:17:20
Kakva prièa. Prilikom
povratka svom mužu...

1:17:24
Tako je.
1:17:27
Daj mi da pogledam.
1:17:36
Rekla sam ti da ne
možeš da mu veruješ. Otišao je.

1:17:39
Ko?
1:17:40
Tip koji je trebalo da ostane
nedelju dana. Otišao je autom.

1:17:44
Ne bismo to znali pre
jutra, da nisam popila lek.

1:17:47
Ustaj. Moramo nešto da uèinimo.
1:17:50
Ništa ne možemo ako je otišao.
1:18:06
Vidiš? Otišli su.
1:18:08
Tako izgleda. Šta je ovo?
1:18:12
Evo žene.
1:18:15
- U èemu je problem?
- Gde vam je muž?

1:18:18
- Muž?
- Da, ako vam je to muž.

1:18:22
- Nije ovde?
- Nije. Nema ni auta.

1:18:27
Imate li novac?
1:18:29
- Ne.
- Onda morate da odete.

1:18:31
Da. Morate da odete.
1:18:36
Molim vas, mogu li da se poslužim
telefonom? Moram da pozovem Njujork.

1:18:38
Neæete me oštetiti ni
za telefonski poziv.

1:18:40
Idite u šerifovu kancelariju,
to je 400 metara niz put.

1:18:46
Sledeæi put se ne pojavljujte ovde.
Ja vodim ugledno mesto.

1:18:54
- Hvala, spasao si mi život.
- Doviðenja i sreæno.

1:18:58
Zbogom. Lepa si. Sve žene su lepe.

prev.
next.