It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:21:15
Hajde lutko. Imamo policijsku pratnju.
1:21:28
Hajde, ne mogu da nas namagarèe.
1:21:46
Saèekajte da stigne kuæi. Kasnije.
1:22:18
Sklanjaj to sa puta.
1:22:20
Strpi se, proæi æe.
1:22:45
Hej, budalo!

prev.
next.