It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:20:01
Agnes, dovedi doktora.
Imaæu nervni slom.

1:20:03
Henk, zaboravi šta sam ti rekao.
Imam noænu moru.

1:20:06
Agnes, pozovi policiju. Reci im
da naðu Pitera Vorna.

1:20:10
Sve ih uzbuni. Hoæu da uhapse
tog prljavog prevaranta.

1:20:13
Zvali ste nas?
1:20:14
Promenite naslovnu stranu.
Elen Endrjuz je upravo pozvala svog oca.

1:20:17
Ide kuæi. Saznala je da je
tata povukao prigovor.

1:20:19
Predala se. Rastrubite to svima.
1:20:22
Neka bude veliko!
"Trijumf ljubavi". Hajde, na posao.

1:20:26
U redu.
1:20:42
Hajde, lutko. Moramo da
stignemo pre nego što se probudi.

1:20:55
Zar ne možete brže?
1:21:15
Hajde lutko. Imamo policijsku pratnju.
1:21:28
Hajde, ne mogu da nas namagarèe.
1:21:46
Saèekajte da stigne kuæi. Kasnije.

prev.
next.