It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:19:02
I dalje je najbolji novinar.
1:19:05
Daj mi Henka, brzo.
Èoveèe, kakav materijal!

1:19:09
Henk, zaustavi štampanje jutarnjeg izdanja.
Imamo potpuno novu naslovnu stranu.

1:19:15
Ništa nemoj da radiš. Imam prièu od
koje æe ti se ukovrdžati kosa.

1:19:18
Saèekaj. Ne uznemiravaj me, zauzet sam.
1:19:20
Agnes, pošalji Majka ovamo.
1:19:23
Naði sve slike Endrjuzove.
1:19:25
Henk, probudi Hejlija. Treba mi
karikatura i to brzo.

1:19:29
Na njoj treba da bude Vestli.
On èeka ispred crkve

1:19:31
sav uplakan. Nevesta se nije pojavila.
1:19:35
Matori Endrjuz mu se smeje.
1:19:37
Sve neka bude preterano. Šta je?
1:19:43
Elen Endrjuz? Ti si lud.
1:19:45
Nisam. Telefonirala je svom
ocu iz auto-kampa da doðe po nju.

1:19:49
Dobila je policijsku pratnju
i Vestli dolazi.

1:19:51
Da, putovala je autobusom.
1:19:54
Kada je saznala da su se njen
otac i Vestli dogovorili, pozvala je.

1:19:57
Dobro, uzmi kola i ostani sa njima.
Daj mi ponovo Henka.

1:20:01
Agnes, dovedi doktora.
Imaæu nervni slom.

1:20:03
Henk, zaboravi šta sam ti rekao.
Imam noænu moru.

1:20:06
Agnes, pozovi policiju. Reci im
da naðu Pitera Vorna.

1:20:10
Sve ih uzbuni. Hoæu da uhapse
tog prljavog prevaranta.

1:20:13
Zvali ste nas?
1:20:14
Promenite naslovnu stranu.
Elen Endrjuz je upravo pozvala svog oca.

1:20:17
Ide kuæi. Saznala je da je
tata povukao prigovor.

1:20:19
Predala se. Rastrubite to svima.
1:20:22
Neka bude veliko!
"Trijumf ljubavi". Hajde, na posao.

1:20:26
U redu.
1:20:42
Hajde, lutko. Moramo da
stignemo pre nego što se probudi.

1:20:55
Zar ne možete brže?

prev.
next.