It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:24:02
Gordon je izašao.
1:24:04
Kada se vrati, daj mu ovo.
Reci mu da sam se samo šalio.

1:24:13
Piter Vorn je dolazio.
1:24:14
- Šta?
- Ostavio je ovaj novac.

1:24:16
- Rekao je da se samo šalio.
- Gde je?

1:24:18
- Eno ga.
- Pit!

1:24:25
Zdravo. Izvini. Bila je to samo šala.
Hteo sam malo da se zabavim na tvoj raèun.

1:24:27
Da, i ti si meni dao malo zanimacije.
1:24:30
- Ne bi od toga bila loša prièa?
- Sjajna.

1:24:33
Tako to ide. Taman
pomisliš da imaš dobar materijal,

1:24:37
a onda nešto iskrsne
i sve pokvari. I eto tebe.

1:24:42
Da. Gde sam?
1:24:50
Kad se istrezniš, doði
da porazgovaramo.

1:24:54
Hvala.
1:25:02
ELEN ENDRJUZ SE
DANAS PONOVO UDAJE

1:25:04
OTAC ZABORAVIO NA BEKSTVO
insistira na venèanju u crkvi

1:25:19
Eli?
1:25:21
Zdravo, tata.
1:25:22
Kucao sam nekoliko puta.
1:25:24
Izvini. Mora da sam sanjarila.
1:25:27
Sve je sreðeno.
1:25:32
King æe napraviti akrobaciju.
1:25:35
Akrobaciju?
1:25:36
Da, sleteæe helikopterom na livadu.
1:25:41
Da, èula sam.
1:25:42
Ja, lièno, mislim da je to glupo.
1:25:46
Lepo izgledaš, devojèice.
1:25:48
Jesi li zadovoljna haljinom?
1:25:50
Eli?
1:25:54
Haljina. Da, lepa je, zar ne?

prev.
next.