It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:25:02
ELEN ENDRJUZ SE
DANAS PONOVO UDAJE

1:25:04
OTAC ZABORAVIO NA BEKSTVO
insistira na venèanju u crkvi

1:25:19
Eli?
1:25:21
Zdravo, tata.
1:25:22
Kucao sam nekoliko puta.
1:25:24
Izvini. Mora da sam sanjarila.
1:25:27
Sve je sreðeno.
1:25:32
King æe napraviti akrobaciju.
1:25:35
Akrobaciju?
1:25:36
Da, sleteæe helikopterom na livadu.
1:25:41
Da, èula sam.
1:25:42
Ja, lièno, mislim da je to glupo.
1:25:46
Lepo izgledaš, devojèice.
1:25:48
Jesi li zadovoljna haljinom?
1:25:50
Eli?
1:25:54
Haljina. Da, lepa je, zar ne?
1:26:02
U èemu je problem?
1:26:07
Šta nije u redu?
1:26:09
Ništa.
1:26:11
Jesi li se predomislila
u vezi sa Kingom?

1:26:13
Ne.
1:26:14
Jer, ako jesi, još nije kasno.
Znaš šta mislim o njemu.

1:26:19
Tako si me uplašila kada
nisam mogao da te naðem.

1:26:22
Znaš, tvoj stari više nije
onakav kakav je bio.

1:26:25
Izvini, oèe. Znaš da te nizašta
na svetu ne bih povredila.

1:26:30
U èemu je problem, devojèice?
1:26:33
Zar nisi sreæna?
1:26:36
Tako sam i mislio.
1:26:39
Znao sam da te nešto muèi.
1:26:44
Hajde sada.
1:26:48
U èemu je stvar?
1:26:50
Da si nisi zaljubila u nekog drugog?
1:26:56
Jesi li?

prev.
next.