It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:26:02
U èemu je problem?
1:26:07
Šta nije u redu?
1:26:09
Ništa.
1:26:11
Jesi li se predomislila
u vezi sa Kingom?

1:26:13
Ne.
1:26:14
Jer, ako jesi, još nije kasno.
Znaš šta mislim o njemu.

1:26:19
Tako si me uplašila kada
nisam mogao da te naðem.

1:26:22
Znaš, tvoj stari više nije
onakav kakav je bio.

1:26:25
Izvini, oèe. Znaš da te nizašta
na svetu ne bih povredila.

1:26:30
U èemu je problem, devojèice?
1:26:33
Zar nisi sreæna?
1:26:36
Tako sam i mislio.
1:26:39
Znao sam da te nešto muèi.
1:26:44
Hajde sada.
1:26:48
U èemu je stvar?
1:26:50
Da si nisi zaljubila u nekog drugog?
1:26:56
Jesi li?
1:27:00
Nisam te video da plaèeš još
otkad si bila beba.

1:27:04
To mora da je ozbiljno.
1:27:08
Gde si ga upoznala?
1:27:11
Na putu.
1:27:12
Nemoj samo da mi kažeš da
si se zaljubila u vozaèa autobusa?

1:27:15
Nisam.
1:27:21
Ko je on?
1:27:24
Ne znam puno o njemu.
1:27:27
Osim da ga volim.
1:27:29
Ako je to tako ozbiljno, prevrnuæemo
nebo i zemlju da ga...

1:27:32
Nema svrhe. On me prezire.
1:27:36
Da, zaista. Prezire sve
u vezi sa mnom.

1:27:40
Kaže da sam razmažena i sebièna
i potpuno neiskrena.

1:27:46
Smešno.
1:27:48
Nema lepo mišljenje ni o tebi.
1:27:51
I tebe krivi za sve što
kod mene ne valja.

1:27:54
Rekao je da si me loše vaspitao.
1:27:57
Fini neki èovek za zaljubljivanje.

prev.
next.