It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:27:00
Nisam te video da plaèeš još
otkad si bila beba.

1:27:04
To mora da je ozbiljno.
1:27:08
Gde si ga upoznala?
1:27:11
Na putu.
1:27:12
Nemoj samo da mi kažeš da
si se zaljubila u vozaèa autobusa?

1:27:15
Nisam.
1:27:21
Ko je on?
1:27:24
Ne znam puno o njemu.
1:27:27
Osim da ga volim.
1:27:29
Ako je to tako ozbiljno, prevrnuæemo
nebo i zemlju da ga...

1:27:32
Nema svrhe. On me prezire.
1:27:36
Da, zaista. Prezire sve
u vezi sa mnom.

1:27:40
Kaže da sam razmažena i sebièna
i potpuno neiskrena.

1:27:46
Smešno.
1:27:48
Nema lepo mišljenje ni o tebi.
1:27:51
I tebe krivi za sve što
kod mene ne valja.

1:27:54
Rekao je da si me loše vaspitao.
1:27:57
Fini neki èovek za zaljubljivanje.
1:28:00
On je sjajan.
1:28:02
Šta æemo da radimo? Gde je on?
1:28:06
- Ne znam.
- Hteo bih da poprièam sa njim.

1:28:10
Ne bi koristilo. Ja sam mu
se, praktièno, bacila u naruèje.

1:28:14
Pod ovim okolnostima, zar ne
misliš da bi trebalo sve da otkažemo?

1:28:19
Ne, prebrodiæu ovo.
1:28:21
Ali, to je glupo.
Pošto vidim šta oseæaš prema njemu.

1:28:24
Nije bitno. Neæu da pravim
još nevolja.

1:28:27
To sam radila celog života.
1:28:29
Uèinila sam ti život nesreænim.
I svoj, takoðe.

1:28:34
Umorna sam, oèe. Umorna sam
od trèanja u krug.

1:28:39
On je u pravu, to radim otkad
znam za sebe.

1:28:44
Moram da se skrasim.
1:28:46
Nije bitno kako, gde i sa kim.
1:28:51
Promenila si se, Eli.
1:28:54
Ne mogu sada da napustim Kinga.
Svi bismo izgledali smešno.


prev.
next.