It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:34:02
To je vrdanje.
1:34:04
Našla je sebi savršenog muža.
Priliku veka.

1:34:08
Njoj treba neko da je izlema
jednom dnevno.

1:34:12
Da ste bili pametniji, davno bi to
i sami uradili.

1:34:15
Da li je volite?
1:34:16
Normalan èovek ne bi mogao da
živi sa vašom æerkom a da ne poludi.

1:34:19
Ona je za mene ništa.
1:34:21
Pitao sam vas prostu stvar!
Da li je volite?

1:34:23
Da! I ne napadajte me zbog toga!
I bez toga sam zbrkan.

1:34:29
Evo vrteške.
1:34:38
Savršeno. Sad izgledaš prirodno.
1:34:46
- Nadam se da si dobio novac.
- Nego šta.

1:34:48
- Èestitam.
- Hvala. I ja tebi.

1:34:51
Ostani da gledaš zabavu.
Beskrajno æeš uživati.

1:34:54
Ostao bih, ali imam slab stomak.
1:35:02
- Upravo sam razgovarao sa njim.
- Ne zanima me.

1:35:05
Saèekaj malo, Eli.
1:35:07
Neæu više da èujem ni reè o njemu.
1:35:22
Narode, King Vestli stiže.

prev.
next.