Fantasia
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:25:22
Zdaj bomo slišali glasbeno delo,
ki pove zelo jasno zgodbo.

:25:26
To je zelo stara zgodba
izpred veè kot 2000 let.

:25:30
Legenda o èarovniku,
ki je imel vajenca.

:25:34
Ta je bil bister mladeniè,
zelo željan nauèiti se poklica.

:25:37
Pravzaprav je bil
malce preveè bister,

:25:40
ker je zaèel vaditi nekaj
najboljših trikov svojega šefa,

:25:44
preden se jih je nauèil nadzorovati.

predogled.
naslednjo.