For Whom the Bell Tolls
prev.
play.
mark.
next.

:58:05
Odveli su nas preko puta ulice u...
:58:08
...berbernicu.
:58:10
Oh, želim da ti isprièam.
- Ne, nemoj.

:58:37
Roberto, jesi li ljut zbog neèega?
:58:42
Naravno da nisam.
:58:48
Drago mi je.
:58:52
Neæu više plakati.
:59:00
Oh, Roberto.
:59:03
Volela bih...
:59:05
Ne znam kako da te poljubim,
inaèe bih te poljubila.

:59:12
Gde ide nos?
:59:17
Uvek sam se pitala
gde æu sa nosem.

:59:24
On uopšte nije smetnja, zar ne?
:59:27
Uvek sam mislila da æe smetati.
:59:30
Vidiš, znam sad i sama.
:59:33
Marija...
:59:35
Oh, da li sam nešto pogrešila?
:59:59
Vidi, Pilar.
Roberto je pao u potok.


prev.
next.