Double Indemnity
prev.
play.
mark.
next.

1:03:00
To je vaša ideja, nastavite.
1:03:03
Ljudi misle da ako
neko ima veliku kancelariju...

1:03:09
Da? Neka uðe, molim.
1:03:13
Ljudi misle da ako neko ima
veliku kancelariju, mora da je idiot.

1:03:18
Oèekujem posetu,
ako nemate ništa protiv.

1:03:20
Ne, želim da ostanete i gledate.
1:03:23
Gospoða Ditrihson.
1:03:29
Hvala što ste došli, gðo Ditrihson.
1:03:31
Zahvalan sam vam zbog toga.
Ovo je g. Kiz.

1:03:34
- Drago mi je.
- Drago mi je.

1:03:35
- I gospodin Nef.
- Upoznala sam g. Nefa.

1:03:37
Gðo Ditrihson.
1:03:39
Hoæete li da sednete?
1:03:43
Prvo želim da
izrazim svoje sauèešæe.

1:03:46
Nisam se nadao da æu
morati tako brzo da vas pozovem,

1:03:48
ali pošto ste ovde,
preðimo odmah na stvar.

1:03:51
Vi znate zašto smo
vas zvali, zar ne?

1:03:53
Ne, samo znam da je vaša sekretarica
zvuèala kao da je nešto hitno.

1:03:56
Vaš muž je imao polisu
osiguranja u ovoj kompaniji.

1:03:58
Vi verovatno ne znate za to?
1:03:59
Ne. Seæam se razgovora o tome,
ali meni se èinilo da je on ne želil.

1:04:02
Vaš muž je uzeo polisu
nekoliko dana kasnije.

1:04:05
Verovatno æete polisu naæi
meðu njegovom liènim stvarima.

1:04:08
Sef još nije otvoren.
1:04:10
Preznik mora da bude prisutan
akda bude otvaran.

1:04:12
Molim vas da ne pomislite
da vas ispitujemo,

1:04:14
ali, neophodno je da
razjasnimo neke stvari.

1:04:17
Kakve stvari?
1:04:19
Imamo izveštaj sa autopsije.
Nesreæni sluèaj.

1:04:22
Nismo potpuno zadovoljni.
U stvari, uopšte nismo zadovoljni.

1:04:28
Iskreno, gðo Ditrihson,
mi sumnjamo da je to...

1:04:32
samoubistvo.
1:04:37
- Žao mi je. Hoæete li èašu vode?
- Molim vas.

1:04:45
Hvala.
1:04:52
Da li je vaš muž bio depresivan
ili neraspoložen u poslednje vreme?

1:04:56
Da li je imao finasijske probleme.
1:04:59
Bio je dobro. Ne znam za
finansijske probleme.


prev.
next.