Peter Pan
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:02
Tuto lod' živ neopustís!
:04:04
Jen se nebojte!
:04:07
A co tohle!
:04:14
Už tì mam!
Vykucham tì jako žabu.

:04:18
Nevykuchas. Braò se, braò,
braò se, nicemo.

:04:23
- Nestoudný kluku!
- Podlý pirate.

:04:26
Dostal jsem tì!
:04:28
Ani napad.
Ani ses mì nedotkl!

:04:30
Braò se, braò!
Braò se!

:04:34
Chlapci, chlapci, trochu tiseji.
:04:39
- Ahoj, tati.
- Ty kryso z podpalubí.

:04:43
Cože?
Tak aby bylo jasno, Michale...

:04:45
Ja nemyslel tebe, tati.
On je Petr Pan, vís.

:04:48
- A Honza je kapitan Hook.
- No jistì.

:04:52
Nevidìli jste moje
manžetové knoflícky?

:04:54
No to snad není možný!
:04:57
Kde jsou ty knoflíky?
:04:59
- Knoflíky, tati?
- Ano, ty zlaté.

:05:04
Míso, zlatý poklad,
kam jsi ho dal?

:05:07
- Ja nevím.
- A mapu?

:05:09
Kde je mapa cesty k pokladu?
:05:10
- Ztratila se.
- Proboha, moje naprsenka!

:05:14
Hura, nasel jsi ji!
:05:16
Jo, nasel a abys vìdìl...
:05:19
A pøestaò mì za ni tahat, Michale.
Je to moje poslední cista...

:05:23
Ale ne! Ne!!!
:05:26
Jiøí, drahousku, musíme si pospísit,
jinak pøijdeme pozdì.

:05:29
Marie, jen se podívej!
:05:32
- Jiøí!
- To je jen køída, tati.

:05:34
- Michale, proc...
- On za to nemùže.

:05:37
Je to takový pøíbìh.
Wendy øekla...

:05:40
Wendy! Pøíbìh!
:05:42
Ze mì to hned nenapadlo.
:05:44
Wendy! Wendy!
:05:48
- Ano, tati.
- Mohla bys, laskavì...

:05:50
Mami, tobì to tak slusí.
:05:54
- Dìkuju, zlato.
- Wendy.

:05:56
Pøesila jsem si staré saty,
ale dopadlo to dobøe a...

:05:58
Marie, jestli by ti nevadilo,
ja bych...


náhled.
hledat.