Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:00
Paní Delassallová odpoèívá a
já nejsem unavená.

:31:04
-Mùžu dále ?
-Prosím, pojïte.

:31:07
Posloucháme rádio.
Právì dojídáme.

:31:11
Drama je u konce.
:31:14
Zapi Max zaèíná za okamžik.
:31:17
Drazí posluchaèi, právì jste slyšeli...
:31:20
''Nikdo by se nemìl smát lásce''
od AIfreda de Musseta.

:31:56
Bože !
:32:17
-Dobrý veèer, Micheli.
-Dobrý veèer.

:32:20
Pojï dále.
:32:33
Tak co? Jsi na sebe pyšná?
:32:35
Ne tak hlasitì,
uslyší nás sousedé.

:32:37
Nemìj obavy. Nechci,
aby si nás nìkdo všimnul.

:32:41
Muž, který pronásleduje svou vlastní ženu,
je sám o sobì smìšný.

:32:45
Odešel jsem ze školy jako zlodìj.
:32:48
Musel jsem se skrývat pøed Plantiveauem.
:32:53
Schovávat se pøed
svým vlastním vrátným!

:32:55
Jak ponižující.
:32:58
Nemohl jsem mu øíct,
kam jdu.


náhled.
hledat.