Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:04
A já jsem ti pomohla,
protože mi tì bylo líto.

:25:06
To ty jsi žárlila, protože mezi
váma dvìma to už skonèilo.

:25:10
Zabila jsi ho a
ty to dobøe víš!

:25:16
Tak na co tedy èekᚠ?
:25:44
-Máte pro mì noviny?
-Ano.

:25:47
Dávejte pozor, a se neušpiníte.
Inkoust je stále mokrý.

:25:57
-Christino !
-Nemám, co bych ti øekla.

:26:02
-Kam jdeš ?
-Ke zpovìdi. Mᚠs tím nìjaký problém?

:26:05
Myslíš, že dostaneš rozhøešení,
pokud se do toho nezapojíš ?

:26:08
-Tak se do toho zapojím.
-A co já ?

:26:11
Nemùžu to zatajit.
:26:16
No tak, nemìj obavy.
Je to za náma.

:26:18
Našli tìlo.
Pøeèti si to.

:26:25
''Nahé tìlo nalezeno v Seinì''
:26:27
-Proè v Seinì ?
-Dùležité je, že ho našli.

:26:32
Všechno sedí. Popis...
:26:34
Most u Bois de BouIogne,
což je celmi blízko....

:26:37
...smrt nastala pøed tøemi dny.
Naše alibi poøád trvá.

:26:43
Pøinesli ho do márnice.

náhled.
hledat.