Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:01
-Co má na pravém stehnì ?
-Nic.

:28:04
Zkuste pøemýšlet,
pøímo nad kolenem.

:28:06
Na nic si nevzpomínám.
Takže to musí být omyl.

:28:15
Pøineste sem èíslo 4702.
Máte pravdu.

:28:20
Žádný náramek, ani nic nad kolenem.
:29:51
Následujte mì prosím k identifikaci.

náhled.
hledat.