Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:48
Teï už je konec.
1:02:53
Mìla výdrž.
1:02:56
Ta mrcha. Øíkala, že má
potíže se srdcem.

1:03:00
Ubožáèku.
Jsi celý mokrý.

1:03:02
Bìž se pøevléct.
1:03:04
V koupelnì mi trvalo...
1:03:07
...déle než hodinu se dostat z vany,
aniž bych dìlal nìjaký hluk.

1:03:09
Musel jsi trpìt bìhem
té cesty v autì.

1:03:18
A co to potápìní v
bazénu uprostøed noci ?

1:03:20
Udìlala nám z života peklo.
1:03:23
Byla jsem vydìšená
více než ètyøikrát.

1:03:25
Nestálo to zato ?
1:03:27
Teï jsme boháèi.
1:03:29
Jen tím, že prodáme školu,
zbohatneme...

1:03:31
Možná tak 15 až 20 let ve vìzení.
1:03:34
Bude záležet na soudci.
1:03:46
Moinete, Moinete.
1:03:49
Poèkejte chvíli.
1:03:55
Zase vy, Moinete.
Mìl byste se stydìt.

1:03:59
V den, kdy zavíráme školu.

náhled.
hledat.