Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:09:02
Înseamnã cã e cineva important.
Cine?

:09:05
- ªi curãþã piscina!
- Da, aºa o sã fac, cu o cârpã.

:09:09
Drum bun!
:09:11
Am reparat maºina perfect, mecanic,
excelent, sã conduci cu plãcere.

:09:15
Perfect, este perfectã mecanic.
:09:18
Este perfect... Este...
:09:21
Cel puþin ajunge pânã în oraº.
:10:17
Salutare, Fella!
:10:21
Salut. De unde ºtii cum...?
:10:30
Salut. De unde ºtii
cã mã cheamã Fella?

:10:33
- Nu se putea altfel.
- Eºti un amic al mamei?

:10:37
Adicã al mamei vitrege.
Nu, n-aº zice cã suntem amici.

:10:41
Sau cã vom fi vreodatã.
:10:44
Te-a invitat sã înoti.
Ãsta e un gest amical.

:10:47
Nu, mi-e teamã cã m-am invitat singur.
:10:50
Dar plec dacã te deranjez.
:10:52
Nu mã deranjezi. Din contrã.
Îmi place când oamenii se simt bine.

:10:57
Ei, bine, mulþumesc.
Îmi place de tine, Fella.


prev.
next.