Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:13:04
Nu te-ar interesa o alteþã regalã?
:13:08
Nimeni altcineva sã fiu
Pur

:13:13
Si simplu
:13:15
Eu
:13:17
- Pur ºi simplu. Nu prea...
- Ei bine, aºa cum am zis, Fella.

:13:21
Într-o zi poate vei fi o persoanã.
:13:23
De ce tot spui asta?
:13:26
Tot ce pot sã zic e cã noi doi
ne vom distra ca la bal.

:13:30
Un bal mare, minunat.
:13:34
PRlNÞESA SOSEªTE
MARE BAL ÎN ClNSTEA El

:13:37
Ai reuºit, mamã.
Va fi evenimentul sezonului.

:13:41
Mulþumesc, Rupert.
:13:42
O mamã e întotdeauna fericitã
când fiii ei sunt mândri de ea.

:13:52
Va costa o avere.
:13:55
Tu þipi la mine mereu
din cauza cheltuielilor mele.

:13:59
Va fi costisitor.
:14:01
Cât despre þipatul meu,
niciodatã nu ridic vocea...

:14:04
...decât la nebunul cu care stãm.
:14:07
Nebunul?
:14:34
Încã o bãuturã, mamã?
:14:37
Ti-ai terminat toatã treaba azi?
:14:39
Da, mamã...
Dragã mamã vitregã.

:14:42
Tot în afarã de...
Scuzã-mã, Maximilian.

:14:44
Mai trebuie sã curãt nuferii.
:14:47
ªi sã hrãnesc peºtiºorul.
Dar fac asta dupã cinã.

:14:50
- De ce n-ai terminat treaba?
- De ce?

:14:53
S-a întâmplat ceva ciudat.
Scuze... O, ce rece e paharul.

:14:57
E rece gheaþa. Scuzã-mã.
S-a întâmplat ceva ciudat, mamã.


prev.
next.