Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:14:01
Cât despre þipatul meu,
niciodatã nu ridic vocea...

:14:04
...decât la nebunul cu care stãm.
:14:07
Nebunul?
:14:34
Încã o bãuturã, mamã?
:14:37
Ti-ai terminat toatã treaba azi?
:14:39
Da, mamã...
Dragã mamã vitregã.

:14:42
Tot în afarã de...
Scuzã-mã, Maximilian.

:14:44
Mai trebuie sã curãt nuferii.
:14:47
ªi sã hrãnesc peºtiºorul.
Dar fac asta dupã cinã.

:14:50
- De ce n-ai terminat treaba?
- De ce?

:14:53
S-a întâmplat ceva ciudat.
Scuze... O, ce rece e paharul.

:14:57
E rece gheaþa. Scuzã-mã.
S-a întâmplat ceva ciudat, mamã.

:15:00
Era un om ciudat în piscina noastrã.
:15:03
În piscina mea.
:15:05
A, da, dragã mamã vitregã.
În piscina ta.

:15:10
Stãteam de vorbã
ºi dintr-o datã a dispãrut.

:15:15
- Cum adicã, "dispãrut"?
- Chiar aºa, mamã... mamã vitregã.

:15:19
Eram acolo, stând de vorbã
ºi deodatã a dispãrut.

:15:24
ªi nu mai era, ºi...
:15:29
Cum îl facem pe Gãgãuþã sã disparã?
:15:32
O sã zicã prinþesa
cã avem nebuni în familie.

:15:35
Dar e adevãrat. Nu am inventat.
Am stat de vorbã cu el.

:15:40
De fapt, mi-a zis totul despre bal.
:15:43
ªi mi-a spus înainte sã aparã ziarul.
:15:46
O iei razna, bãiete.
:15:48
Ca atunci când îl visezi pe taicã-tãu.
:15:52
Chiar aºa, dl ªtie-tot?
Visele mele sunt adevãrate.

:15:57
Tatãl lui Fella îi spune mereu
cã este bogat.


prev.
next.