Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:15:00
Era un om ciudat în piscina noastrã.
:15:03
În piscina mea.
:15:05
A, da, dragã mamã vitregã.
În piscina ta.

:15:10
Stãteam de vorbã
ºi dintr-o datã a dispãrut.

:15:15
- Cum adicã, "dispãrut"?
- Chiar aºa, mamã... mamã vitregã.

:15:19
Eram acolo, stând de vorbã
ºi deodatã a dispãrut.

:15:24
ªi nu mai era, ºi...
:15:29
Cum îl facem pe Gãgãuþã sã disparã?
:15:32
O sã zicã prinþesa
cã avem nebuni în familie.

:15:35
Dar e adevãrat. Nu am inventat.
Am stat de vorbã cu el.

:15:40
De fapt, mi-a zis totul despre bal.
:15:43
ªi mi-a spus înainte sã aparã ziarul.
:15:46
O iei razna, bãiete.
:15:48
Ca atunci când îl visezi pe taicã-tãu.
:15:52
Chiar aºa, dl ªtie-tot?
Visele mele sunt adevãrate.

:15:57
Tatãl lui Fella îi spune mereu
cã este bogat.

:16:00
- Nu-i aºa, Fella?
- Da, mamã vitregã.

:16:02
Da. Doar cã mã trezesc
mereu prea repede.

:16:05
Nu cred cã te-ai trezit vreodatã.
Eºti o nãlucã. ªterge-o!

:16:09
Da, dar n-am...
:16:12
Bine. O sã pun masa pentru cinã.
:16:19
Mamã dragã, uºa asta...
:16:21
...este deschisã.
ªi voi pleca cât mai pot.

:16:28
Acum... despre averea
pe care o cheltuiesc.

:16:33
Lar acum ºlagãrul momentului.
:16:35
Count Basie cu melodia "Cute".

prev.
next.