Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:29:00
O, tata avea mare dreptate.
:29:03
"Lubeºte, ºi vei fi iubit la rându-þi."
:29:06
Aºa cum scrie pe inel.
:29:09
Ce înþelept era tata.
:29:12
"Pentru Fella:"
:29:14
"Lubeºte-þi aproapele."
:29:16
"Lubeºte-l mult."
:29:18
"Dragostea îþi va fi rãsplãtitã
în acelaºi chip"

:29:23
"pentru a înapoia cãldura
ºi grija ºi afecþiunea,"

:29:26
"dar ºi îmbrãþiºãrile ºi iubirea
celor care au iubit."

:29:30
"A trãi ºi a nu iubi
ar putea fi afectuos,"

:29:34
"dar totuºi cãldura s-ar menþine"
:29:37
"în dragostea pe care le-o dai lor."
:29:40
"Altii au iubit în trecut
ºi au gãsit cã nu pot fi urã."

:29:44
"În dragoste se aflã partea
beneficã a dãrniciei."

:29:49
"Mulþi copii au iubit ºi totuºi au aflat
cã nu pot cunoaºte un om"

:29:53
"cu sãrutãri ºi îmbrãþiºãri..."
:30:18
Oriºicine
:30:22
Trebuie sã îndrãgeascã
:30:26
Pe cineva
:30:31
Toate visele sunt menite
Sã le împãrtãºeºti

:30:36
Cu cineva
:30:41
Cineva cu care sã bei
:30:45
Un ceai în miez de noapte
:30:52
Cineva pe care sã îmbrãtiºezi
:30:55
Si câteodatã sã te certi

prev.
next.