Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
cã þi-a plãcut costiþa de carne.
Sunt atât de recunoscãtor.

:28:04
- Fella.
- Da?

:28:06
Mâine s-ar putea sã mergem
sã jucãm polo.

:28:08
Polo?
:28:10
Eu, polo?
:28:11
Jocul gentilomilor.
O, mulþumesc, Maxie.

:28:15
ªi poate ai vrea
sã joci tenis ºi golf cu noi.

:28:18
O, ce fraþi minunaþi.
:28:21
Douã persoane minunate,
frati ai mei.

:28:25
ªi mamã ºi fraþi ºi tot.
:28:28
Fella, coniacul, te rog.
:28:30
O, da, mamã.
:28:32
Voi... Scuzati-mã.
:28:33
Sã vã placã costiþele de carne.
:28:36
E o minune... Mã bucur cã...
Sper sã mai mâncaþi.

:28:42
Nu mergeþi cam departe,
jucând tenis ºi golf ºi polo cu el?

:28:47
Îl voi obosi aºa tare
cã n-o sã se poatã trezi.

:28:50
Atunci o sã-ºi termine visul.
:28:57
Le-au plãcut costiþele.
:29:00
O, tata avea mare dreptate.
:29:03
"Lubeºte, ºi vei fi iubit la rându-þi."
:29:06
Aºa cum scrie pe inel.
:29:09
Ce înþelept era tata.
:29:12
"Pentru Fella:"
:29:14
"Lubeºte-þi aproapele."
:29:16
"Lubeºte-l mult."
:29:18
"Dragostea îþi va fi rãsplãtitã
în acelaºi chip"

:29:23
"pentru a înapoia cãldura
ºi grija ºi afecþiunea,"

:29:26
"dar ºi îmbrãþiºãrile ºi iubirea
celor care au iubit."

:29:30
"A trãi ºi a nu iubi
ar putea fi afectuos,"

:29:34
"dar totuºi cãldura s-ar menþine"
:29:37
"în dragostea pe care le-o dai lor."
:29:40
"Altii au iubit în trecut
ºi au gãsit cã nu pot fi urã."

:29:44
"În dragoste se aflã partea
beneficã a dãrniciei."

:29:49
"Mulþi copii au iubit ºi totuºi au aflat
cã nu pot cunoaºte un om"

:29:53
"cu sãrutãri ºi îmbrãþiºãri..."

prev.
next.