Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:39:02
Vrei sã merg...?
O, pe fereastrã.

:39:06
O, acolo...?
Acolo sunt toþi banii, tatã?

:39:10
Bine, atunci, mã duc sã vãd.
:39:26
Bine, închid...
:39:31
Ce-ai spus, tatã?
:39:33
Doi?
:39:35
În regulã.
:39:46
Aici Del Moore
cu unitatea mobilã NBC

:39:49
în Bel Air, Los Angeles,
în faþa faimoasei case Kingston,

:39:53
aºteptând sosirea
Printesei de Morovia.

:39:58
Prinþesa, dupã cum ºtiþi
din fotografiile din ziare,

:40:02
e printre cele mai frumoase
alteþe europene.

:40:05
Vine în oraº ca musafir
al dnei Roland Kingston,

:40:08
al cãrei strãbunic, ducele Vladimir,
:40:11
era înrudit cu arhiducele
Maximilian Rupert Lupin de Morovia.

:40:16
Va sta aici o sãptãmânã
înainte de a începe turneul în SUA.

:40:24
Latã cum soseºte de la aeroport,
cu escorta sa.

:40:28
Este îmbrãcatã în culoarea
naþionalã, albastru de pervincã.

:40:33
Un albastru-gri, culoarea naþionalã...

prev.
next.